කවදා පායත්ද-නන්දා මාලනී-kawada payathda-nanda malani-pawana albumඅනේ කූඹින්නේ
තොපටත් රජෙකු ඉන්නේ
අපට නැත ඉන්නේ නිසාවෙනි අප තැවෙන්නේ
රජෙක් ලැබුනෝතින්
කැවුම් කිරිබත් කඤ්ඤං
පෙරහැර කරඤ්ඤං
සාධුකාරෙන් ගිගුම් දෙඤ්ඤං


කවදා පායත්ද අප දිනිසුරාණෝ
රණ බිමකට සරිලන සෙනෙවියාණෝ
මුඩුබිමකට සරිලන ජල කඳාණෝ
සුන්බුන් කොඳු ඇට සිටුවන රජාණෝ


කවදා පායත්ද අප පුන් සඳාණෝ
පරහිත පිණිස දළ දන් දෙන ඇතාණෝ
නිදුකින් ඉන්ට මඟ පෙන්වන වෙදාණෝ
මුසා බසින් අප නොපෙළන රජාණෝ


කවදා එත්ද අපගේ එක් නෙතාණෝ
ගිමනට සෙවණ දෙන තුරුනුග තුරාණෝ
අප සමබිමක රඳවන සොහොයුරාණෝ
රජෙකැයි අපට නොසිතෙන මහ රජාණෝගායනය-විශාරද නන්දා මාලනී

පද රචනයමහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
ගායනයනන්දා මාලිනී


Leave a Reply

Powered by Blogger.

Blog Archives (සිංහල ගී පද)

Map

About Me

My Photo
ඔබ දුන්නු සතුටට වැඩි දුකක් මා විඳින බැව් තනිවී ඔබ දන්නෙ නෑ එය දන්නවා නම් යන්නෙ නෑ වෙන්වී

Followers

Total Pageviews

Visitors